ISTQB sertifikatai ir jų apžvalga

istqb-sertifikatai
ISTQB Egzaminai

ISTQB sertifikatai ir jų apžvalga

Reaguojant į technologijų rinkos tendencijas, tarptautinė testuotojų kvalifikacijos asociacija (angl. trumpinys ISTQB), per pastarąjį dešimtmetį išleido naujos sertifikavimo medžiagos. Šiuo metu, ISTQB pateikia net 23 skirtingus sertifikatus, kurie yra suskirstyti į 3 grupes: pagrindinė (angl. CORE), Agile ir specialisto (angl. specialist). ISTQB testuotojų sertifikavimo schemoje yra 3 lygiai: bazinis (angl. foundation), pažengusiųjų (angl. advanced) ir eksperto (angl. expert). Toks platus pasirinkimas suteikia daug galimybių kelti testavimo kompetenciją tiek pradedantiesiems testuotojams, tiek jau su patirtimi. Visą sertifikatų sąrašą galite rasti oficialiame ISTQB tinklapyje. 

Kadangi, nėra galimybės laikyti ISTQB egzaminų lietuvių kalba, šiame įraše rasite nemažai terminų anglų kalba. Kiekvienas sertifikatas turi savo trumpinį ir yra nurodomas prie sertifikato pavadinimo. Pavyzdžiui, CTFL (angl. Certified Tester Foundation Level) reiškia sertifikuoto testuotojo pradinį lygį, CTAL (Certfied Tester Advanced Level) – sertifikuoto testuotojo pažengusiojo lygį; CTEL (Certified Tester Expert Level) – sertifikuoto testuotojo eksperto lygį. Šio blogo tikslas – trumpai apžvelgti visus ISTQB sertifikatus.

PAGRINDINĖ GRUPĖ (CORE) – PRADINIS LYGIS (FOUNDATION)

Certified Tester Foundation Level (CTFL)

Tarp visų esančių ISTQB sertifikatų, CTFL sertifikatas yra pagrindinis ir pats svarbiausias. Šis sertifikatas – privalomas, norint laikyti laikyti kitus, pagal hierarchiją esančius, ISTQB sertifikatus. CTFL medžiaga apima programinės įrangos testavimo pagrindus, testavimo principus, įvairias testavimo technikas ir t.t. Su paskutiniu CTFL 4.0 versijos atnaujinimu, CTFL įtraukia tokias temas, kaip Agile, DevOps, CI/CD ir kt. Skirtingai nuo visų kitų ISTQB Sertifikatų, CTFL egzaminą gali laikyti kiekvienas ir tam nėra jokių išankstinių reikalavimų. Nors ir rekomenduojama turėti bent šiek tiek testavimo patirties, tačiau tai nėra privaloma.

Šiuo metu CTFL dokumentas, kuris anglų kalboje dar vadinamas syllabus, turi kelias galiojančias versijas. CTFL v4.0 versija yra pati naujausia, o CTFL v3.1 yra senesnė versija, kuri galios iki 2024 metų Gegužės 9 dienos. Tai reiškia, kad egzaminą iki tos datos galite laikyti ir pagal CTFL v3.1, ir pagal CTFL 4.0 versijas. O kuom tos versijos skirias, galite paskaityti kitame blogo įraše.

PAGRINDINĖ GRUPĖ (CORE) – PAŽENGĘS LYGIS (ADVANCED)

Pažengusiųjų lygis yra skirtas testuotojams, kurie jau turi sukaupę bent kelis metus praktinės testavimo patirties ir nori toliau gilinti žinias. Norint laikyti šio lygio egzaminus, kaip ir minėta anksčiau, CTFL sertifikatas yra privalomas. CORE grupės pažengusiųjų lygyje yra trys pagrindinės kvalifikacijos:

 • Testavimo Analitiko (Test Analyst)
 • Testavimo Vadovo/Valdymo (Test Manager)
 • Techninio Testavimo Analitiko (Technical Test Analyst)
Certified Tester Advanced Level – Test Analyst (CTAL-TA)

Šis, testavimo analitiko sertifikatas, yra skirtas tiems, kurie nori toliau gilintis į įvairias testavimo technikas bei išmokti jas taikyti skirtingose darbinėse situacijose. Sertifikate akcentuojamos dvi technikų kategorijos – juodosios dėžės ir patirtimi pagrįstos testavimo technikos. Gali kilti klausimas, o kam tos technikos, ar negalima testuoti iš eigos, kaip išeina? Galima, tačiau testavimo technikos suteikia stiprų pagrindą gerų testavimo atvejų sukūrimui ir yra neatsiejama dalis, kiekvieno testuotojo darbe. Šio sertifikato pirmoji versija buvo išleista dar 2012 metais ir turėjo kelis didesnius atnaujinimus. CTAL-TA yra vienas iš populiariausių sertifikatų, kurį testuotojai laiko visame pasaulyje.

Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM)

Testavimo vadovo/vadovavimo sertifikatas yra skirtas jau patyrusiems testuotojams, kurie nori išmokti, pastiprinti ir pagilinti savo žinias testavimo veiklų valdyme. Dažniausiai šį sertifikatą laiko tie testuotojai, kurie jau yra testavimo vadovai, lyderiai ar turi ambicijų jais patapti. Sertifikato medžiagoje pateikiama labai daug aktualių temų. Pavyzdžiui, testavimo strategijos ir planai, įvairios testavimo metrikos, defektų valdymas, procesų tobulinimas, testavimo komandos valdymas ir t.t. Šis sertifikatas yra labai svarbus tiems, kurie turi tikslų išsilaikyti bent vieną ar kelis ISTQB eksperto lygio sertifikatus. Pats CTAL-TM egzaminas susideda iš 65 klausimų ir jam skirta net 3 valandos. Jei jūsų gimtoji kalba yra ne anglų, papildomai skiriamos dar 45 minutės. Iš viso egzaminas gali trukti beveik 4 valandas. Testuotojai, kurie laikė šį egzaminą, prasitaria, kad tai buvo vienas sudėtingiausių egzaminų iš ISTQB sertifikatų šeimos.

Certified Tester Advanced Level – Technical Test Analyst (CTAL-TTA) 

Techninio testavimo analitiko sertifikatas yra skirtas tiems, kurie nori pagilinti techninius testavimo įgūdžius ir įsigilinti labiau į baltosios dėžės testavimo technikas. Medžiagoje akcentuojamas statinis ir dinaminis testavimas, API testavimas,  nefunkcinių reikalavimų testavimas, testų automatizavimas, specializuoti įrankiai ir t.t. Techniniai įgūdžiai yra svarbūs bene kiekvienam testuotojui norint išlikti konkurencingais rinkoje.

PAGRINDINĖ GRUPĖ (CORE) – EKSPERTO LYGIS (EXPERT)

Eksperto lygio sertifikatai testavimo industrijoje yra gana reti ir nedaug žmonių turi juos išsilaikę. Kol kas Lietuvoje tokių žmonių galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Šie ISTQB sertifikatai yra skirti tiems žmonės, kurie jau turi gana daug įvairios testavimo patirties ir nori patapti ekspertais testavimo valdymo ar testavimo procesų veiklose. Kaip ir minėta prieš tai, norint laikyti eksperto lygio sertifikatus, reikia būtinai išlaikyti CTFL ir CTAL-TM egzaminus. Verta paminėti, kad skirtingai nuo kitų sertifikatų, visi eksperto lygio sertifikatai turi 7 metų galiojimo trukmę nuo išlaikymo datos. Iš viso yra 5 skirtingi eksperto lygio sertifikatai ir juos trumpai apžvelgsime.

EKSPERTO LYGIS  – TESTAVIMO PROCESŲ GERINIMAS (IMPROVING TEST PROCESS)

Pilnas testavimo procesų pagerinimo sertifikatas, CTEL-ITP, susideda iš 2 atskirų dalių:

 •  Assessing the Test Process (CTEL-ITP-ATP)
 •  Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI)

Jūs galite laikyti kiekvieną iš šių dalių atskirai bet tokia tvarka, bei įgyti atskirus sertifikatus. Tačiau, jei norite turėti pilną CTEL-ITP sertifikatą, būtina išlaikyti abu egzaminus.

Certified Tester Expert Level – Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP)

Tikriausiai kiekvienas testuotojas yra susidūręs su situacijomis, kai testavimo procesai tiesiog neveikia ar galėtų būti geresni bei greitesni. Tokie  žmones, kurie sugeba suprasti visą testavimo procesą bei pasiūlyti patobulinimus yra labai vertinami organizacijose. Tačiau prieš pateikiant pasiūlymus, pirmiausia reikia suprasti patį testavimo procesą, išanalizuoti ir tik tada gerinti. Tam ir skirtas šis sertifikatas, testavimo procesų įvertinimui pagal įvairius metodus ir praktikas.

Certified Tester Expert Level – Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI)

Po testavimo proceso analizės ir įvertinimo, kitas žingsnis – testavimo procesų tobulinimas. Teigiami pokyčiai yra visada naudingi, tačiau ne visi žmonės juos mėgsta ir čia galima susidurti su įvairiausiais iššūkiais. CTEL-ITP-ITPI sertifikatas būtent ir fokusuojasi, kaip tuos pokyčius įgyvendinti sėkmingai ir prisitaikyti prie įvairių programinės įrangos kūrimo metodų. Šis sertifikatas yra puikus pasirinkimas tiems, kurie turi holistinį požiūrį, mėgsta įgyvendinti pokyčius ir gerinti testavimo procesą.

EKSPERTO LYGIS  – TESTAVIMO VALDYMAS (TEST MANAGEMENT)

Eksperto lygio, testavimo valdymo sertifikatas, CTEL-TM, susideda iš 3 atskirų dalių:

 • Strategic Test Management (CTEL-TM-SM)
 • Operational Test Management (CTEL-TM-OTM)
 • Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT)

Jūs galite laikyti kiekvieną iš šių dalių atskirai bet tokia tvarka, bei įgyti atskirus sertifikatus. Tačiau, jei norite turėti pilną CTEL-TM sertifikatą, būtina išlaikyti visas tris egzamino dalis. Visi trys CTEL-TM sertifikatai puikiai papildo CTAL-TM sertifikavimo medžiagą ir tikrai naudingi kiekvienam testavimo vadovui.

Certified Tester Expert Level – Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM)

Gera testavimo strategija, aiški testavimo vizija ir misija yra reikalingi bene kiekvienai organizacijai, kuri kuria programinę įrangą. Šis, CTEL-TM-SM strateginio testavimo valdymo sertifikatas, yra skirtas tiems, kurie nori gilintis, kaip:

 •  apibrėžti testavimo politiką įvairiose programose, projektuose ar visoje organizacijoje
 •  sukurti aiškią ir gerą testavimo strategiją
 •  išsikelti realius ir pasiekiamus testavimo tikslus

Medžiagoje akcentuojamas svarbus ryšys tarp visų testavimo dokumentų.

Certified Tester Expert Level – Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM)

Efektyvus komunikavimas ir bendravimas su kitomis komandomis yra ne ką mažiau svarbus, nei testavimo strategijos ir tikslai. Eksperto lygio, CTEL-TM-OTM operacinis testavimo valdymo sertifikatas, akcentuoja:

 • bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis susijusius su kokybe
 • gerų santykių kūrimą, vystymą ir palaikymą su kitų komandų vadovais
 • projekto valdymo įgūdžius įskaitant įvairias rizikas
 • retrospektyvių susitikimų organizavimą ir moderavimą

Taip pat pabrėžiama testavimo metrikų analizės svarba, programinės įrangos diegimai bei monitoringas. Visi šie veiksniai yra itin svarbūs testavimo vadovavimui.

Certified Tester Expert Level – Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT)

Komandos valdymo įgūdžiai ir efektyvi lyderystė – ypatingai svarbūs įgūdžiai bet kuriam vadovui. Eksperto lygio, CTEL-TM-MTT testavimo komandos valdymo sertifikatas, pagrinde akcentuoja, kaip:

 • suburti kompetentingą testavimo komandą
 • augint, motyvuoti ir vadovauti testavimo komandoms
 • apginti ir užstoti komandą, kai to reikia
 • atskirti skirtingus asmenybės tipus
 • įvertinti veiklos rezultatus ir duoti grįžtamąjį ryšį
 • vadovauti komandai nuotoliu būdu

Sertifikavimo medžiaga pateikia įvairias situacijas, su kuriomis dažniausiai susiduria žmonės, einantys testavimo vadovo ar “qa test lead” pareigas.

SPECIALISTO GRUPĖ  (SPECIALIST)

Išlaikius CTFL, pagrindinį ISTQB sertifikatą, daugelis testuotojų žvalgosi į specialisto grupės sertifikatus. Specialisto grupė turi net 11 unikalių ir skirtingų ISTQB sertifikatų. Dauguma šios grupės sertifikatų turi vienodą klausimų skaičių ir minimalų balą, kurį reikia surinkti, tačiau yra ir išlygų. Pavyzdžiui, dirbtinio intelekto testavimo, saugumo testavimo ir automatinių testų inžinieriaus sertifikatai turi šiek tiek kitokią egzaminų struktūrą, kurioje skiriasi klausimų skaičius, egzamino trukmė ir minimali išlaikymo kartelė.  Nors ir dauguma, specialisto grupėje esančių sertifikatų, nėra priskiriami jokiam lygiui, būtent šie 3 sertifikatai yra akcentuojami labiau pažengusiems testuotojams.

Certified Tester – Test Automation Engineer (CT-TAE)

CT-TAE automatinių testų inžinieriaus sertifikatas – vienas populiariausių tarp testuotojų visame pasaulyje. Tinkamai naudojant, automatizuoti testai gali padėti greičiau atlikti regresijos testavimą, atlikti tikslesnius tikrinimus ir sutaupyti laiko bei pinigų. Atsidarius pagrindinį syllabus dokumentą, galima pamatyti žodelį “advanced”, kas reiškia, kad sertifikatas yra priskiriamas pažengusiųjų lygiui. ISTQB teigia, kad šis sertifikatas yra skirtas žmonės, kurie jau turi testavimo patirties ir nori išmokti ar pagerinti automatinių testų įgūdžius.

Certified Tester – Acceptance Testing (CT-AcT)

Priėmimo testavimas yra bene svarbiausias etapas programinės įrangos kūrime. Priėmimo testavimo metu klientas testuoja sistemą ir tikrina, ar ji atitinka iškeltus lūkesčius pagal reikalavimus ir suderintus  kontraktus. Jei viskas gerai, klientas priima programinę įrangą, kuri gali keliauti į produkciją. Priešingu atveju, klientas gali atmesti ir nepriimti programinės įrangos. Šis, CT-AcT kliento priėmimo testavimo sertifikatas, akcentuoja:

 • bendradarbiavimą tarp produkto užsakovo ir produkto kūrimo komandos
 • sistemos priėmimo kriterijus
 • testavimą pagal reguliaciją ir kontraktą
 • alfa ir beta testavimus

Sertifikatas gali būti naudingas tiems, kurie dažnai būni įtraukiami į priėmimo testavimo veiklas ir nori geriau suprasti, kaip tinkamai tas veiklas atlikti.

Certified Tester – AI Testing (CT-AI)

Dirbtinio intelekto tema, šiuo metu, yra plačiai aptarinėjama visame pasaulyje. DI proveržiai turi įtakos ir testavimo industrijai, todėl nenuostabu, kad 2021 metais ISTQB schemoje atsirado ir dirbtinio intelekto sertifikatas, skirtas testuotojams. Šis, CT-AI sertifikatas, yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori suprasti bendrai apie DI, kaip DI sistemos yra testuojamos ir kaip naudoti DI testavimo veiklose. Per pastaruosius metus rinkoje padaugėjo testavimo įrankių, kurie vis daugiau integruoja DI funkcionalumus. Nors ISTQB ir nepriskiria šio sertifikato prie jokio lygmens, iš pirmo žvilgsnio ši medžiaga primena labiau pažengusio lygio sertifikatą. Kadangi DI tema bus dar tikrai aktuali ne vienerius metus, rekomendacija kiekvienam testuotojui susipažinti su šia medžiaga ir net pagalvoti apie CT-AI egzaminą.

Certified Tester – Automotive Software Tester (CT-AuT)

Kiekvienais metais automobilių industrija pristato vis modernesnius ir pažangesnius technologinius sprendimus, siekiant užtikrinti vairuotojų ir keleivių saugumą. Sistemos, kurios diegiamos transporto priemonėse, tampa vis pažangesnės ir turi atitikti aukščiausią kokybę. Tam reikalingi aukščiausio lygio sertifikuoti inžinieriai. Nuo 2015 metų ISTQB schemoje atsirado automobilių programinės įrangos testuotojo sertifikatas, kuris fokusuojasi būtent į auto industriją. Medžiagoje akcentuojami specifiniai reikalavimai, skirti elektronikos sistemoms pagal nustatytus standartus kaip SPICE®, ISO 26262, ir AUTOSAR®. Šis, CT-AuT sertifikatas, yra skirtas tiems, kurie dalyvauja programinės įrangos testavime automobilių industrijoje.

Certified Tester – Test Gambling Industry Tester (CT-GT)

Jei tenka ar planuojate dirbti su programine įranga lošimų ir lažybų industrijoje, CT-GT sertifikatas, gali būti labai naudingas. Kaip ir kiekvienoje atskiroje industrijoje, vien tik bazinių testavimo žinių neužteks, todėl šis sertifikatas pabrėžia, kas yra svarbu testuojant tokias sistemas. Sertifikato medžiaga akcentuoja:

 • skirtingus testavimo tipus lošimų ir lažybų industrijoje
 • linksmybių ir, azartiškumo faktorių
 • testavimą iš žaidėjo perspektyvos
 • matematikos ir audio testavimą
 • kelių žaidėjų vienu metu testavimą
 • suderinamumo testavimą
Certified Tester – Test Game Tester (CT-GaMe)

Gana nemažai žmonių vaikystėje praleido valandų valandas žaidžiant įvairius kompiuterinius žaidimus. Neretas ir suaugęs vis dar turi pomėgį  pažaisti ir taip atsipalaiduoti nuo darbų. Tačiau, ar žinojote, kad šį hobį galima paversti į pilnai apmokamą darbą kaip žaidimų testuotojas? Jei ne, dabar jau žinote. 2022 metų spalio mėnesį ISTQB schemoje atsirado profesionalus žaidimų testuotojo sertifikatas, CT-GaMe. Sertifikato medžiaga apima bazinius kompiuterinių žaidimų principus, įvairias rizikas bei tikslus. Taip pat pateikiami skirtingi žaidimų testavimo metodai (garso ir grafikos testavimas, lokalizacijos testavimas, žaidimų valdiklių testavimas ir kt.). Jei turite aistrą ir pomėgį kompiuteriniams žaidimams, bei norite suprasti kaip juos reikėtų testuoti, šis sertifikatas kaip tik jums.

Certified Tester – Mobile Application Testing (CT-MAT)

Pagal atliktas įvairias apklausas, teigiama, kad rinkoje yra beveik 9 milijonai išmaniųjų telefonų aplikacijų. Google play parduotuvė turi daugiau nei 3 milijonus aplikacijų, o Apple parduotuvė, virš 1,6 milijono. Vidutiniškai per dieną žmogus naudoja 9 skirtingas mobilias aplikacijas ir 30 aplikacijų per mėnesį. Matant tokius skaičius, nestebina, kad išmaniųjų telefonų aplikacijų testavimas yra labai reikalingas. ISTQB schemoje galime rasti CT-MAT, mobiliųjų aplikacijų testavimo sertifikatą, kuris yra skirtas visiems, kurie dirba tokių aplikacijų kūrime. Sertifikato medžiagoje apžvelgiamos specializuotos temos būtent išmaniosioms aplikacijoms: aplikacijų tipai ir architektūros, testavimo technikos, aplinkos, platformos, įrankiai ir kt.

Certified Tester – Model-Based Tester (CT-MBT)

Ar teko girdėti apie testavimą paremtu modeliavimu ir modeliais? Toks testavimo metodas naudoja įvairius modelius sistemos elgsenai apibrėžti, iš kurių automatiniu būdu gali būti sugeneruojam testavimo atvejai. Generacija vyksta įvairių algoritmų pagalba ir tokius testavimo atvejus galima nesunkiai automatizuot. Rinkoje yra įvairiausių testavimo įrankių, kurie būtent specializuojasi ir palaiko modeliavimu paremtą testavimą. Šis metodas labai skiriasi nuo tradicinio, todėl pramokus ir įvaldžius tokius įrankius, jūs galite praplėsti savo, kaip testuotojo, įgūdžius bei kompetenciją.

Certified Tester – Performance Testing (CT-PT)

Dažniausiai žmonės tampa labai nekantriais, kai mobilioji aplikacija, internetinė svetainė ar kita programinė įranga veikia lėtai. O dar blogiau, kai sistema pakimba visai ir nustoja veikti. Dėl greitaveikos ir našumo problemų verslas gali prarasti savo klientus, o to pasėkoje sugeneruoti mažesnes pajamas. Našumo testavimas yra gana specializuota ir sudėtinga veikla, o tokių testavimo specialistų rinkoje būna vienetai. Gera žinia yra ta, kad ISTQB siūlo specializuotą medžiagą, CT-PT, iš kurios galima pasisemti labai daug gerų idėjų ir žinių. Sertifikato medžiaga akcentuoja skirtingus našumo testavimo tipus, pateikia matavimo metrikų pagrindus, įvairius įrankius ir  kaip iš esmės turėtų būti atliekamas našumo testavimas. Kiekviena organizacija anksčiau ar vėliau susiduria su našumo iššūkiais, o tokie specialistai, kurie gali rasti problemas dar produkto kūrimo metu, yra labai vertinami ir reikalingi.

Certified Tester – Security Tester (CT-SEC)

Tikriausiai pamenate ne vieną antraštę, kaip naudotojų duomenys atsidūrė viešoje erdvėje, kaip pinigai buvo išvilioti iš sąskaitų ar daug kitų situacijų. Saugumo testavimas padeda atskleisti bet kokius kodo pažeidžiamumus, trūkumus ir įvairias kitas rizikas, kuriomis gali pasinaudoti kenkėjiški asmenys. ISTQB schema nuo 2015 metų siūlo CT-SEC, saugumo testuotojo sertifikavimo medžiagą. Šis sertifikatas yra skirtas testuotojams jau su saugumo testavimo patirtimi ir kurie nori pagilinti savo žinias. Atsidarius syllabus dokumentą, galima pamatyti žodelį “advanced”, kad šis sertifikatas yra skirtas pažengusiems testuotojams.

Certified Tester – Usability Testing (CT-UT)

Ar produktas yra tinkamas naudoti, ar lengvai suprantamas galutiniam naudotojui? Organizacijos praleidžia nemažai laiko ieškant aukso viduriuko, kad sistema būtų kuo patogesnė galutiniam naudotojui. Tam atliekami tinkamumo testai, tačiau tokie testai yra specifiniai ir testuotojai turi išmokti įvairių subtilybių. Nuo 2016 metų ISTQB siūlo CT-UT tinkamumo testavimo sertifikatą, kuriame akcentuoja įvairius metodus, standartus, technikas,  įtraukiant ir naudotojo patyrimą (angl. User experience). Šis sertifikatas yra skirtas visiems, norintiems praplėsti savo žinias apie tinkamumo testavimą ir tiems, kurie nori specializuotis šioje testavimo srityje.

AGILE GRUPĖ

Agile grupėje pateikiami 3 skirtingi sertifikatai. Vienas – pradinio lygio ir du – pažengusiųjų lygio.

 • Agile Tester (Pradinis lygmuo)
 • Agile Test Leadership At Scale (Pažengęs lygmuo)
 • Agile Technical Tester (Pažengęs lygmuo)
AGILE GRUPĖ – PRADINIS LYGIS (FOUNDATION)
Certified Tester Foundation Level – Agile Tester (CTFL-AT)

Šis, CTFL-TA Agile testavimo sertifikatas, yra CTFL pradinio lygio tęsinys su Agile temomis. Tai vienas populiariausių sertifikatų po CTFL, kurį laiko testuotojai. Atsidarius CTFL-TA syllabus dokumentą, galima pastebėti, kad paskutinį kartą dokumentas buvo atnaujintas tik 2014 metais, o nuo to laiko daug kas pasikeitė. Po CTFL 4.0 versijos išleidimo 2023 metais, kurioje dauguma Agile temų buvo perkelta iš CTFL-TA, kyla natūralus klausimas: ar vis dar verta laikytis šį CTFL-TA sertifikatą? Kol kas, atsakymas – taip. Šis sertifikatas yra privalomas, norint laikyti kitus du Agile pažengusio lygmens sertifikatus. O kaip bus ateityje, bus įdomu stebėti, ką nuspręs ISTQB organizacija – atnaujinti ar pašalinti šį sertifikatą iš schemos.

AGILE GRUPĖ – PAŽENGĘS LYGIS (ADVANCED)

Labai svarbu paminėti, kad CTFL ir CTFL-TA egzaminai turi būti išlaikyti, norint laikyti pažengusio lygio Agile sertifikatus.

Certified Tester Advanced Level – Agile Technical Tester (CTAL-ATT)

Šis, CTAL-ATT Agile techninio testuotojo sertifikatas išsamiai supažindina su techninio testavimo subtilybėmis Agile aplinkoje. Medžiagoje akcentuojamos Agile technikos, automatinio testavimo metodai, CICD (angl. Continuous Integration, Continuous Delivery) – nuolatinė integracija ir nuolatinis diegimas. Šis, pažengusiojo lygio CTAL-ATT sertifikatas, yra skirtas tiems, kurie nori tobulinti techninius testavimo įgūdžius būtent Agile kontekste.

Certified Tester Advanced Level – Agile Test Leadership at Scale (MVP) (CTAL-ATLaS)

2022 metais ISTQB organizacija išleido pažengusio lygio, Agile testavimo lyderystės  CTAL-ATLaS sertifikatą. Kol kas šis sertifikatas yra dar bandomojoje versijoje ir norint laikyti egzaminą, tą galimą padaryti tik Danijoje, Norvegijoje, Šri Lankoje bei Šveicarijoje. 

CTAL-ATLas akcentuoja, kaip organizuoti ir pagerinti testavimą bei kokybę keliose Agile organizacijos komandose. Sertifikato medžiaga aprašo, kaip padidinti testavimo mąstą ir įdiegti kokybės mentalitetą visos organizacijos kultūroje. Aprašomi esminiai pokyčiai, kaip pereiti nuo tradicinio testavimo prie kokybės konsultavimo, remiantis Lean ir Agile principais bei vertybėmis. Šio sertifikato tikslinė auditorija, tie asmenys, kurie jau turi gana gerą supratimą apie Agile ir Agile testavimą bei nori toliau gilinti žinias.

APIBENDRINIMAS

Trumpai apžvelgus visus ISTQB sertifikatus, kurių yra net 23, gali kilti klausimas: tai kuriuo keliu jums judėti, kokius sertifikatus geriausia laikyti? Vieningo atsakymo nėra ir daug kas priklauso nuo jūsų kasdienių darbų, bei kur norite save matyti kelių metų perspektyvoje. Visas kombinacijas išvardinti šiame blogo įraše būtų sunku, bet galime pažiūrėti į kelias dažniausiai pasitaikančias situacijas.

Testuotojas be sertifikato, domina techninis kelias, testų automatizavimas

Geriausia pradėti nuo CTFL 4.0 versijos, tada kelių metų bėgyje CTAL-TTA (Technical Test Analyst) ir CT-TAE (Automation Test Engineer). Jei darbe pasitaiko našumo ir saugumo testavimo, sekantys sertifikatai CT-PT (Performace Testing),  CT-SEC (Security Testing).

Testuotojas be sertifikato, ambicijų tapti vadovu nėra, techninis kelias nėra prie širdies, tiesiog nori būtų testavimo specialistu

Pradėti nuo CTFL 4.0 versijos, tada kelių metų bėgyje CTAL-TA (Test Analyst), nes padės praplėsti analitinius įgūdžius. Tada galima specializuotis ties vienu ar keliais specialistų grupės sertifikatais: CT-MAT (Mobile Application Tester), CT-UT (Usability Testing), CT-AcT (Acceptance Testing).

Testuotojas be sertifikato, ambicijos – vadovavimo kelias

Pradėti nuo CTFL 4.0 versijos, tada kelių metų bėgyje CTAL-TM (Test Manager). Rekomendacija vis tiek būtų perskaityti ar išsilaikyti CTAL-TA (Test Analyst). Po maždaug 5 metų, sukaupus daugiau patirties, judėti link vieno iš CTEL eksperto lygio sertifikatų.

Testuotojas tik su CTFL sertifikatu, ambicijos – techninis kelias

Sekantys žingsniai CTAL-TTA (Technical Test Analyst), CTAL-ATT (Agile Technical Tester)  ir CT-TAE (Automation Test Engineer). Jei darbe pasitaiko našumo ar saugumo testavimo, sekantys seritikatai CT-PT (Performace Testing)  ir CT-SEC (Security Testing).

Testuotojas tik su CTFL sertifikatu, ambicijos – vadovavimo kelias

Sekantys žingsniai  CTAL-TM (Test Manager). Po maždaug 5 metų, sukaupus daugiau patirties judėti link vieno iš eksperto CTEL lygio sertifikatų.

Testuotojas su visais 3 CORE pažengusio (advanced) lygio sertifikatais

Sekantys galimi žingsniai: CTEL-TM (Test Management)  arba CTEL- ITP (Improving Test Process). Jei procesai ir testavimo valdymas nedomina, tada gilintis žinias specialisto grupėje pagal poreikį.

O jei patys egzaminai kelia baimę ir sertifikatai nėra pagrindinis tikslas, visada galima skaityti įvairių kvalifikacijų medžiagą ir bandyti pritaikyti praktikoje. Tai vis tiek bus naudingiau nei ignoruoti ir nesimokyti testavimo subtilybių visai. Nors ir pats turiu tik 4 ISTQB išlaikytus sertifikatus, kur aukščiausias yra eksperto lygio CTEL-TM-MTT (Managing Test Team), tačiau esu bent kartą perskaitęs daugumos ISTQB sertifikatų medžiagos. Drąsiai galiu pasakyti, kad perskaityta medžiaga tikrai padėjo daugelyje situacijų ir dauguma tų žinių teko pritaikyti praktikoje.

A Software Tester rekomendacija – bent kartą perskaityti CT-AI (Dirbtinio Intelekto Testavimo) sertifikacijos medžiagą ir susipažinti su DI  įtaka testavimui. Net jei ir neturite jokio tiesioginio ryšio su DI savo darbe, tai tik laiko klausimas, kada to reikės. Šios žinios pravers kiekvienam testuotojui. DI gali padėti efektyviau testuoti, todėl ignoruoti šios temos nevertėtų.

Labai tikiuosi, kad ši apžvalga padėjo Jums susidaryti geresnį vaizdą dėl ISTQB sertifikatų ir apsispręsti, kuriuo keliu judėti toliau. Investuokite į save, kelkite kvalifikaciją su ISTQB sertifikatais ir sėkmės tobulėjant.